Onze sportvereniging SVDB bestaat ruim 70 jaar. In die 70 jaar is er veel veranderd; we bewegen mee met de veranderingen in de maatschappij.
De laatste jaren verandert de maatschappij snel. SVDB ziet die veranderingen ook; we zullen moeten reageren op die veranderingen om onze vereniging toekomstbestendig te maken.

Er gaat natuurlijk veel goed. We hebben nog steeds teams die gezellig sporten. We hebben onze succesvolle grote en kleine evenementen (PVT, veldloop, paaseitjes, wijnactie).
En er zijn ook bedreigingen. Het is steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. Het ledenbestand vergrijst; we slagen er niet in om jeugd te binden. Het sportaanbod is constant maar vernieuwt niet.

Daarom is er een werkgroep aan de slag gegaan om na te denken over de toekomst van SVDB, onder begeleiding van Sport Drenthe.
De werkgroep heeft bij de leden informatie verzameld over hoe naar SVDB wordt gekeken, wat sterktes, zwakten, kansen en bedreigingen zijn. In een brainstorm sessie hebben we in kernwoorden de vertaling gemaakt naar onderwerpen van een beleidsplan. Dan gaat het over visie, wat is ons profiel, hoe willen we dat organiseren en tot welke acties leidt dit.
Voordat we als werkgroep dit gaan gieten in de vorm van een uitgewerkt (kort) beleidsplan, willen we de Broekstrekers de gelegenheid geven om nog inbreng te hebben op die hoofdlijnen. Op 20 mei houden we een Samen Eten: Food For Thought sessie. We beginnen om 18:00 uur met gezellig samen eten met daarbij een demo over e-sport. Daarna gaan we om 19:30 uur in kleine groepen aan de slag met de genoemde onderwerpen.

Voor het Samen Eten: Food For Thought is het aantal plaatsen beperkt tot 40 personen. Het Samen Eten wordt gesponsord. Er zijn geen kosten aan verbonden voor de deelnemers.

Iedereen is van harte welkom bij deze sessie. Voor het Samen Eten onderdeel is het aantal plaatsen beperkt en geldt wie het eerst komt.... Natuurlijk kun je ook aanschuiven om 19:30 uur. Wil je aanwezig zijn, laat dit dan voor 1 mei 2019 weten; geef ook aan of je mee wilt eten of dat je om 19:30 uur aansluit. Je kunt je aan- en afmelden bij Agnes Stoffers.