SVDB in het kort

SVDB is een omnivereniging, hetgeen wil zeggen dat de vereniging haar leden meerdere sporten aanbiedt. Deze sporten zijn: voetbal, volleybal, gymnastiek, aerobics, badminton en hardlopen. Door dit brede aanbod is er 'voor elk wat wils' en zijn vrijwel alle huishoudens in de Broekstreek wel actief lid of donateur. Vanwege de gunstige ligging van Ekehaar (zo'n vijf kilometer ten zuidoosten van Assen) is SVDB ook aantrekkelijk voor veel leden van buiten de Broekstreek; zo zijn er veel 'buitenleden' te vinden in de voetbal- en volleybalteams en in de loopgroep.

Het grote voordeel van het omnikarakter van SVDB is dat een aantal functies (financiën, secretariaat, ledenadministratie) niet voor elke sport apart georganiseerd hoeft te worden. Wel zijn er enkele commissies die voor het dagelijkse reilen en zeilen van de verschillende takken van sporten zorgdragen. Hiermee is een efficiënte organisatie zeker gesteld en kunnen ook kleinere sporten met een betrekkelijk gering aantal deelnemers ondersteund worden.

De contributies bij SVDB zijn betrekkelijk laag. Dit ondanks de omstandigheid dat de vereniging geen inkomsten uit een kantine kent. Naast contributies en donaties vormt sponsoring een belangrijke bron van inkomsten. Voor een deel heeft SVDB een sponsorrelatie met de zgn. Business Club de Broekstreek (BCB), maar daarnaast zijn er ook vele bedrijven uit de regio die met onder meer een reclamebord langs het voetbalveld de vereniging ondersteunen.