Reglement

 1. Bij aankomst meldt de aanvoerder of coach van een team zich bij de wedstrijdleiding. Hier wordt het wedstrijdprogramma uitgereikt.

 2. Er wordt gespeeld volgens de spelregels van de NeVoBo, met dien verstande dat er geen time-outs zijn toegestaan Een wedstrijd bestaat uit twee sets die op tijd worden gespeeld. Bij 25 punten wordt dus gewoon doorgespeeld. Elke set duurt 15 minuten. Het op het wedstrijdformulier thuisspelende team begint de eerste set met serveren, het uitspelende team start met serveren in tweede set. Nadat door de organisatie het wisselsignaal is gegeven, wisselen de ploegen snel van speelhelft (de tijd loopt door!). Als het wissel- of eindsignaal wordt gegeven en de bal is nog in het spel, dan wordt de rally uitgespeeld. Bij een gelijke setstand wordt niet doorgespeeld.
  Een team dat niet komt opdagen, heeft de wedstrijd met twee maal 25-0 verloren. Een team dat 5 minuten na de vastgestelde aanvangstijd niet in staat is een team op te stellen, heeft de eerste set met 25-0 verloren. Is het team nog niet in staat een team op te stellen als het wisselsignaal wordt gegeven, dan verliest het ook de 2e set met 25-0.

  Voor de mini's geldt dat zij spelen volgens de regels van CMV (niveau 1 t/m 6 - Cool Moves Volley)

 3. Het ontvangende team, dat is het eerst vermelde team, zorgt voor een bal. Ieder deelnemend team dient een eigen wedstrijdbal mee te brengen, waarop duidelijk een kenmerk van vereniging of het team is aangebracht.

 4. De wedstrijdformulieren hangen bij de velden aan de palen. De scheidsrechter brengt deze na afloop van de wedstrijd, met handtekeningen van beide aanvoerders naar de wedstrijdwagen.

 5. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvoerders om het wedstrijdformulier te controleren en te tekenen. Wedstrijdbriefjes die bij het wedstrijd secretariaat worden ingeleverd die door één of beide teams niet zijn getekend, worden geacht te zijn gecontroleerd en goedgekeurd door aanvoerders van beide teams.

 6. De wedstrijden worden direct na elkaar gespeeld. Als de naam via de omroepinstallatie wordt omgeroepen, dienen de teams en de door een team geleverde scheidsrechter zo spoedig mogelijk naar het aangegeven speelveld te gaan.

 7. Indien twee teams met een gelijk aantal setpunten (gewonnen sets) eindigen, wordt gekeken naar het onderlinge resultaat (eerst het aantal setpunten, daarna het saldo van de wedstrijdpunten). Indien dit niet tot een uitslag leidt, wordt gekeken naar het totaal saldo van de wedstrijdpunten.

 8. Een mixed-team bestaat uit tenminste twee dames. Er kan worden ingeschreven in de categorieën hoog en laag. Onder hoog wordt verstaan dat er minimaal twee ervaren volleyballers meespelen.

 9. Het spelen op schoenen met noppen/spikes, alsmede op slippers, laarzen, klompen en soldatenkisten is niet toegestaan. Het dragen van kleding of sieraden waardoor de veiligheid in gevaar kan komen, of materialen (waaronder de bodem) vermijdbare schade kan ondervinden, is niet toegestaan.

 10. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de volgorde van de wedstrijden en de indeling van de teams in de poules.

 11. Tegen beslissingen van de scheidsrechter kan niet worden geprotesteerd. Ook overige protesten met betrekking tot de gang van zaken op het toernooi zijn niet mogelijk.

 12. In de gevallen waarin de wedstrijdregels niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding c.q. organisatie.