Huishoudelijk

Net als voorgaande jaren hanteren wij een systeem, waarbij elk deelnemend team zo veel mogelijk zal spelen.

Het systeem houdt echter ook in dat aspiranten, senioren en recreanten elkaar in de selectieronden kunnen treffen, zodat er voor de middag mogelijk nog al wat kwaliteitsverschil kan zijn, maar na de pauze zal elk team zich ingespeeld hebben op dat niveau waartoe het behoort en zal men min of meer gelijkwaardige tegenstanders treffen.

Het systeem van de laatste jaren heeft ons geleerd, dat er tot het einde van het toernooi veel spelers, speelsters, supporters en belangstellenden op het toernooiveld, dus ook bij de prijsuitreiking, aanwezig zullen zijn. Dit draagt er aan bij dat het de hele dag gezellig is op en rond de sportvelden.

Opzettelijk zult u op deze site geen speeltijden vermeld zien staan, omdat wij er vanuit gaan dat een iedereen tussen 08.30 uur en 09.30 uur aanwezig zal zijn en het officiële wedstrijdprogramma bij de organisatie zal halen. Voor vragen kunt u net als voorgaande jaren natuurlijk bij de organisatie terecht.

Aansprakelijkheid

De sportvereniging SVDB, danwel de organisatie van het toernooi, noch de overige met de organisatie belaste personen kunnen op een of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, diefstal of vermissing, danwel anderszins, veroorzaakt door of in verband met deelname aan het J.S. Pinkster Volleybal Toernooi.

Blessures

Op de sportvelden in Ekehaar zijn EHBO-ers aanwezig bij de kleedkamers.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kunnen bij de toernooi-organisatie worden ingeleverd. Bent u iets kwijt, kunt u dit bij de toernooi-organisatie kenbaar maken. We verzoeken u vriendelijk om zelf de kleedruimtes en rond de velden te controleren of er iets van uzelf of anderen is achtergebleven.

Inlichtingen over gevonden voorwerpen kunnen worden verkregen bij de organisatie. Contact gegevens staan hieronder..

Eventuele afgelasting van het toernooi

Het toernooi zal worden afgelast, wanneer de weersomstandigheden het spelen onmogelijk maken. In dat geval zal ter zijner tijd het inschrijfgeld onder aftrek van gemaakte kosten aan desbetreffende verenigingen c.q. teams terugbetaald worden. Is het toernooi echter reeds van start gegaan en dient het toernooi alsnog te worden afgelast om wat voor reden dan ook, zal geen restitutie kunnen plaatsvinden. Het toernooi zal, zodra de weersomstandigheden het ook maar enigszins toelaten, gewoon doorgang vinden. Op de ochtend van het toernooi zelf zal een beslissing over het al dan niet doorgaan van het toernooi worden genomen. Houd hiervoor onze site, maar ook Twitter (@pvt_svdb) in de gaten. Hopelijk zal het niet komen tot aflasten van het toernooi en zullen de weergoden ons gunstig gezind zijn.

Contactgegevens

Sportvereniging SVDB

Organisatie Jans Stoffers Pinkster-Volleybaltoernooi

Tara Stellingwerf

pvt@svdb.nl