Goed nieuws Jiska Abbing komt weer terug zodat de gymlessen weer van start kunnen gaan.

De gymlessen vinden nu plaats op dinsdag, de eerst gymles is op dinsdag 20 september.

De gymnastiektijden zijn als volgt:
17:15 - 18:15 uur Kinderen van groep 1 t/m groep 3
18:15 - 19:15 uur kinderen van groep 4 t/m groep 8
19:15 - 20:15 uur Damesgymnastiek