Contact

Hoofdbestuur: Voor vragen, opmerkingen, tips of suggesties gericht aan het hoofdbestuur kunt u terecht bij de voorzitter: Bert Lammers tel. 0592-389387 email
Commissie Voetbal: Voor vragen, opmerkingen, tips of suggesties gericht aan de commissie voetbal kunt u terecht bij de voorzitter: Wim Popken tel. 0592-389267email
Commissie Volleybal: Voor vragen, opmerkingen, tips of suggesties gericht aan de commissie volleybal kunt u terecht bij de secretaris: Tineke Berger tel. 0592-343812 email
Commissie BALG: Voor vragen, opmerkingen, tips of suggesties gericht aan de commissie BALG kunt u terecht bij de voorzitter: Rolanda Brinkman tel. 06-20386687 email
Commissie Algemene Zaken: Voor vragen, opmerkingen, tips of suggesties gericht aan de commissie algemene zaken kunt u terecht bij : Bert Lammers
Websitebeheerder: Voor vragen, opmerkingen, tips, aanleveren van verslagen en foto`s of suggesties over de website kunt u terecht bij de webmaster: email
Redactie Mededelingenblad: Copy voor het Mededelingenblad kunt u inleveren bij Hillie Vrijs, Geelbroekerweg 1, 9454 PH Ekehaar. Tel 0592 - 389360 email