05-12-2018 20:20   

SinterKerst Mix Volleybal Toernooi

Op dinsdag 11 december 2018 vindt in het dorpshuis weer het jaarlijkse Sinter Kerst Mix Volleybal Toernooi plaats. Alle SVDB volleybal leden zijn gemixt in gelegenheidsteams, die gezellig en sportief de strijd met elkaar aan gaan. Het toernooi start om 19:30 uur Iedereen is van harte welkom om de sfeer te komen proeven, onze volleybal toppers live in actie te zien en de teams aan te moedigen.

05-12-2018 20:14   

Grote clubactie 2018

Afgelopen weken zijn veel van onze aller jongste jeugdleden op pad geweest voor de Grote Clubactie. Er zijn 330 loten in de Broekstreek verkocht. Voor de kinderen hebben we een klein prijsje beschikbaar gesteld voor wie de meeste loten heeft verkocht.
En.... Dit jaar zijn de meeste loten verkocht door Sophie en Noud Brinkman. Goed hoor!!! Het prijsje komt zo snel mogelijk naar jullie toe.
Verder natuurlijk ook alle andere lotenverkopers heel erg bedankt. Jullie zijn toppers!!!

05-12-2018 20:13   

SVDB Klaverjasavond 2018

Op vrijdag 14 december 2018 vindt de jaarlijkse klaverjasavond plaats. Er zijn weer heerlijke vleesprijzen te verdienen.
Dus... kom gezellig klaverjassen bij café Popken. Aanvang 20.00 uur.

05-12-2018 20:10   

SVDB Wijnactie

Aanstaande donderdag 6 december 2018 kunnen de bestellingen worden afgehaald in het Dorpshuis vanaf 19.15 uur. U kunt bij het afhalen meteen pinnen.

28-11-2018 21:16   

SVDB in de toekomst

Afgelopen woensdag vond in Café Popken een eerste bijeenkomst plaats van de werkgroep “SVDB in de Toekomst".
Onder leiding van Anne Prins, senior adviseur bij Sport Drenthe, en zijn assistent Maarten Snoep hebben acht leden, oud leden en jeugdleden met hen het traject besproken hoe we onze sportvereniging toekomstbestendig kunnen maken. Onze maatschappij verandert in rap tempo en zullen wij als vereniging hierop moeten inspelen om SVDB levensvatbaar te houden.
De werkgroepleden hebben met Anne een vragenlijst doorlopen waar vooral de vraag gesteld wordt hoe wij onze vereniging zien en misschien in de toekomst willen zien. Waar zich eventueel nieuwe kansen aanbieden, uitdagingen liggen en misschien valkuilen kunnen omzeilen.
Anne heeft uitgelegd hoe het traject er uit gaat zien en om een eerste indruk te krijgen van onze vereniging werd de werkgroepleden een vragenlijst voorgelegd waar een aantal stellingen stonden geformuleerd waar een passend antwoord bij gevonden moest worden. De werkgroepleden krijgen deze vragenlijsten ook thuisgestuurd en hen wordt gevraagd de vragen te beantwoorden zodat op de volgende bijeenkomst aan de hand van de beantwoording er gericht kan worden gewerkt aan een beleidsplan voor de toekomst van SVDB.
Het komende half jaar wordt hier de tijd voor genomen. Mocht er onder u een idee leven wat voor belang kan zijn voor de toekomst van onze vereniging meldt u dit dan bij het bestuur van SVDB dan kunnen wij dit meenemen in het proces van vernieuwing.

07-11-2018 20:41   

Nieuwe veldverlichting SVDB

Wethouder Bas Luinge heeft afgelopen dinsdag de nieuwe veldverlichting op het sportveld in Ekehaar in gebruik gesteld. De oude verlichting dateerde uit de jaren zeventig van de vorige eeuw en was aan vervanging toe. Er was door de jaren heen door vochtwerking veel corrosie ontstaan waardoor de verlichting regelmatig uitviel. Hierdoor kon er regelmatig niet getraind worden door de voetballers van SVDB.
Vorig jaar heeft het bestuur van sportvereniging SVDB contact opgenomen met de gemeente en aangegeven dat de veldverlichting in Ekehaar ondeugdelijk was. Na een aantal gesprekken werd duidelijk dat er geen andere weg was dan de hele verlichting inclusief schakel en meterkasten te vervangen. Binnen het gemeentelijke budget is naar financiële ruimte gezocht en kreeg SVDB afgelopen voorjaar groen licht. De fa. Techniko heeft de werkzaamheden uitgevoerd nadat enkele vrijwiliigers van SVDB de oude lichtmasten hadden verwijderd.
Voor de zomer konden zo de nieuwe lichtmasten worden geplaatst. Ook werd een nieuwe meter en schakelkast geïnstalleerd, en zo was de nieuwe lichtinstallatie een feit. Vier nieuwe masten met Led verlichting zorgen ervoor dat de voetballers van SVDB weer optimaal kunnen trainen. De ingebruikstelling van het nieuwe kunstlicht werd gevolgd door een wedstrijd tussen het eerste en tweede voetbalteam van SVDB. Na de wedstrijd werd er door de aanwezigen in café Popken getoast op de realisatie van de nieuwe veldverlichting van SVDB.

07-11-2018 20:28   

Wijnactie 2018

Namens het bestuur hierbij een uitnodiging voor onze jaarlijkse wijnaktie op zaterdag 24 november a.s. om 17.00 uur in het Dorpshuis. Zoals elk jaar wordt de wijnaktie georganiseerd door Wilma Warmelts en Jose Bos. De wijnproeverij wordt door Allard Hingstman van slijterij Pinotage verzorgd.

Wat betreft de betaling is er iets veranderd. Doordat het betalingsverkeer per machtiging steeds ingewikkelder hebben we naar andere alternatieven gezocht. Besloten is om over te gaan naar pinbetalingen bij een aantal acties en evenementen. Graag willen we u/jullie vragen om de door u bestelde wijn bij het afhalen van uw bestelling in het Dorpshuis te pinnen. Hopelijk treffen wij u/jullie de 24e om de heerlijke wijnen te proeven!!

31-10-2018 21:25   

Verlichting voetbalveld

Op dinsdag 6 november om 20.00 uur komt Bas Luinge, wethouder van de gemeente Aa en Hunze, officieel het licht aan doen op het voetbalveld. Er is onlangs nieuwe veldverlichting aangebracht door Techniko welke volledig is gesubsidieerd door de gemeente. Ter gelegenheid hiervan zal er ook gevoetbald worden. Dus kom op 6 november allen om 20.00 uur even gezellig kijken bij het voetbalveld!!

17-10-2018 21:18   

Verslag van de algemene ledenvergadering 4 oktober 2018 SVDB

Gast spreker Anne Prins Sport Drenthe Anne Prins Is beleidsmedewerker van Sport Drenthe.
Het bestuur van SVDB heeft hem gevraagd zijn visie te geven hoe onze vereniging met vertrouwen de toekomst tegemoet kan gaan. SVDB heeft net als de meeste andere verenigingen te maken met een terugloop van leden, vrijwilligers, trainers en donateurs. SVDB wil graag de leden betrekken bij een proces om de vereniging in de toekomst te behouden voor de Broekstreek.

De vraag is of SVDB over 10 jaar nog wel bestaat. Hoe kunnen we als vereniging overeind blijven. We moeten ons zelf een aantal vragen stellen. Wat zijn de taken van de vereniging? Waar is behoefte aan? Zijn er andere wensen? Wat hebben we te bieden? Wat past bij het dorp (identiteit en cultuur)? Wat wordt er van leden verwacht? Deze vragen en anderen zullen geïnventariseerd moeten worden. Anne prins wil ons hierbij helpen. Het gaat met name om de leden. Hij wil samen met de leden, dorpsgenoten en bestuur aan de slag gaan. Graag willen we een oproep doen voor een aantal personen die meedenkt over de toekomst van SVDB. Hoe kunnen we er voor zorgen dat SVDB blijft bestaan. Meld je aan op secretaris@svdb.nl!

Verder zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest. Het financieel jaarverslag, verslag kascommissie, de contributie inning en de begroting. Ook zijn we nog steeds op zoek naar een gymleraar of gymlerares.
Verkiezing kascommissie: Henk Suichies treedt af. Piet kroon treedt nu toe. Henk Dekker zit er nog een jaar in. Als reserve lid wordt David Kremer benoemd.
Helaas is Tineke Berger afgetreden als voorzitter volleybal. Ze heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. Hierbij ook een oproep voor een voorzitter volleybal. Meld je aan op secretaris@svdb.nl!

10-07-2018 22:42   

Algemene Ledenvergadering SVDB

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN S.V.D.B.
DONDERDAG 4 OKTOBER 2018 OM 20.30 UUR CAFE POPKEN TE EKEHAAR

AGENDA
1. Opening
2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 4 oktober 2017
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag seizoen 2017 – 2018*
5. Financieel verslag *
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing kascommissie
8. Contributie algemeen
9. Pauze
10. Begroting seizoen 2018-2019*
11. Bestuursverkiezing**
- Voorzitter volleybal
12. Rondvraag
13. Sluiting

*stukken worden tijdens de vergadering uitgedeeld
** Toelichting agendapunt Bestuursverkiezing Tineke Berger treedt af als voorzitter volleybal en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. We zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter volleybal. Hierbij wil het bestuur een oproep doen. Kandidaten kunnen zich tot 1 uur voor de vergadering melden bij Bert Lammers voorzitter@svdb.nl.

08-09-2018 16:47   

Grote Clubactie 2018

Deze week start de jaarlijkse Grote Clubactie weer. Zoals ieder jaar doet SVDB hier ook weer aan mee. U kunt onze jeugdleden weer aan de deur verwachten met loten voor de Grote Clubactie. 80 procent van elk verkocht lot gaat rechtstreeks naar de vereniging.

Zoals beloofd hierbij het prijzenpakket voor 2018:
1e prijs € 100.000,-
2e prijs auto volkswagen up
3e prijs Reischeque luxe campingvakantie Vacanceselect t.w.v. € 2.500,-
4e-5e prijs Fiets Matrabike t.w.v. € 1.000,-
6e-10e prijs Reischeque luxe campingvakantie Vacanceselect t.w.v. € 750,-
11e-20e prijs 3-daagse minicruise Newcastle met DFDS voor 4 personen
21e-30e prijs 3-daagse minicruise Newcastle met DFDS voor 2 personen
31e-42e prijs Lovers Dinner Cruise Amsterdam voor 2 personen
43e-52e prijs Thermen Bussloo DUO arrangement voor 2 personen
53e-176e prijs Thermen Bussloo 2 personen entreekaarten
177e-226e prijs Body Worlds 2 entreekaarten
227e-351e prijs Lovers rondvaart Amsterdam voor 2 personen
352e-591e prijs Topbloemen cadeaubon t.w.v. € 25,-

Prijzen op eindcijfers 2018:
Laatste 6 cijfers Fiets Matrabike t.w.v. €250,-
Laatste 5 cijfers JBL Bluetooth-speaker
Laatste 4 cijfers Masita cadeaubon t.w.v. €100,-
Laatste 3 cijfers Fotoboek Smartphoto
Laatste 2 cijfers Greetz cadeaubon t.w.v. € 5,-

13-09-2018 21:47   

Plaatsing foto's op website SVDB

Op de website van SVDB staan teamfoto's en ook foto's gemaakt tijdens bijvoorbeeld het Pinkstervolleybaltoernooi. Sinds mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Graag hierbij het verzoek mocht u geen foto's geplaatst willen zien op onze website dit door te geven aan onze secretaris (Jacqueline Duijvestijn) op emailadres secretaris@svdb.nl.

08-09-2018 16:45   

Vacature Gymleraar

GYM LERAAR (m/v) 3 uur per week.
Voor onze sportvereniging SVDB zijn wij een zoek naar een enthousiaste gymleraar/-lerares. Het betreft een vacature voor 3 uren per week (bij voorkeur op de dinsdagavond, maandagavond is ook bespreekbaar).
SVDB is een omni vereniging gevestigd in Ekehaar, vlakbij Assen. Op het gebied van gymnastiek bieden wij lessen aan een drietal groepen;
Basisschool groep 1 t/m 3, basisschool groep 4 t/m 8 en een damesgroep.
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op! Rolanda Brinkman Tel.: 06-20 38 66 87 Email: balg@svdb.nl

30-05-2018 20:12   

GYMUITVOERING SVDB

A.s vrijdag 1 juni is het eindelijk zover: de gymuitvoering.

Het spektakel begint om 18:30 uur.
Wij hopen u dan te zien. Tot vrijdag.

23-05-2018 21:35   

45e Jans Stoffers PinksterVolleybalToernooi

Een prachtige zonnige dag! Mooier kan het niet. Leuke wedstrijden, goede sfeer. Voor de kinderen van alles te beleven... Luchtkussens, een rodeo stier, de minikermis en de schminkster... Een leuke afterparty, waarschijnlijk nog volop aan de gang als ik dit verhaaltje schrijf ;-). Kort samengevat: een top dag!
Klik hier voor de uitslagen en verloting.
Klik hier voor een foto overzicht.

28-04-2018 14:51   

45e Jans Stoffers PinksterVolleybalToernooi

Op 21 mei a.s. vindt het 45e Jans Stoffers PinksterVolleybalToernooi plaats. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.

Binnenkort start de voorverkoop van de loten. Onze (volleybal)leden zullen in de weken ervoor de loten gaan verkopen. Er zijn net als andere jaren weer hele mooie prijzen te winnen. Deze zijn beschikbaar gesteld door Projectkeukens en Techniko. De loten kosten € 1,- per lot. De trekking vindt plaats op 21 mei om 16.00 uur op het sportveld in Ekehaar. De uitslag zal ook in het mededelingenblad gepubliceerd worden.

Verder hebben we nog wat bezigheden ter voorbereiding op het toernooi. Vanaf vrijdag 18 mei 2018 worden de velden opgebouwd. Om 19.00 uur 18 mei gaan we de borden langs het veld schoon maken.... Iedereen is welkom om ons te helpen. Vele handen maken licht werk! Tijdens het toernooi zal 's ochtends koffie / thee geschonken worden door Dames 1.

Dames recreanten zullen de kleedkamers / toiletten schoonhouden.

Na afloop ruimen de Heren recreanten de velden op. De inschrijving is al even geopend. De eerste teams hebben zich al gemeld. We hopen net als andere jaren op prachtig weer en een gezellige sportieve dag.

Voor de kinderen is er de minikermis, de luchtkussens en de schminkster. Namens de PVTcommissie hopelijk tot 21 mei!

17-04-2018 23:37   

Oproep vrijwilligers Dorpenomloop

Op zondag 6 mei vindt de Dorpenomloop plaats. Die dag komt deze wielerwedstrijd ook door Ekehaar en omliggende dorpen. SVDB is gevraagd 8 vrijwilligers te leveren om op een aantal plekken post te staan. Bij deze willen we een oproep doen. Het duurt ongeveer een uur bij elkaar. Het exacte tijdstip volgt nog. Indien jullie mee willen doen dan graag een berichtje naar secretaris@svdb.nl. Alvast veel dank namens het bestuur SVDB.

17-04-2018 23:36   

J.S. PinksterVolleybalToernooi 2018

Op maandag 21 mei, is het weer zover: het jaarlijkse Pinkster Volleybal Toernooi. Dit jaar maar liefst voor de 45e keer!!!! Toch wel een speciaal getal. We hebben deze keer de attracties dan ook uitgebreid met een rodeostier en de hele dag is er een beroepsfotograaf aanwezig die behalve de actiefoto's, ook van ieder team een bijzondere foto gaat maken. Natuurlijk staat ook dit jaar de inschrijving weer open voor jong en oud, competitie- en recreantenteams. Het toernooi start op Pinkstermaandag om 9.00 en eindigt rond 17.00 uur. Het minitoernooi start om 10.00 uur en is rond 12.00 afgelopen. We hopen natuurlijk dat ook vanuit de Broekstreek weer een groot aantal teams zullen deelnemen. Je kunt je inschrijven via de site www.svdb.nl. Inschrijven kan tot 14 mei. Voor vragen kan contact worden opgenomen met Tara Stellingwerf (06-53160205) of stuur een email naar pvt@svdb.nl

17-04-2018 23:33   

Gymuitvoering 2018

Na een geweldige gymuitvoering van vorig jaar komt er ook dit jaar weer een gymuitvoering. De kinderen zijn hiervoor alweer druk aan het oefenen.
Noteer alvast in uw agenda vrijdagavond 1 juni. Nadere informatie volgt nog. Wij hopen dat u komt kijken.

05-04-2018 20:29   

Paaseitjesactie 2018

Het bestuur wil alle vrijwilligers die hebben meegeholpen met de paaseitjesactie heel erg bedanken voor hun hulp, bijvoorbeeld de Woongroep Ekehaar die alle paaseitjes hebben ingepakt, de kinderen die ze hebben verkocht en natuurlijk iedereen die paaseitjes heeft gekocht. Zo hebben we weer een leuk bedrag opgehaald voor SVDB.

16-03-2018 23:28   

NL Doet 2018

Afgelopen zaterdagochtend NL Doet op het voetbalveld. Een klein clubje present! Na de koffie aan de slag.
Namens het bestuur van SVDB bedankt voor jullie hulp!

16-03-2018 23:24   

Paaseitjesactie 2018

Deze week gaat de paaseitjes actie echt beginnen. Onze jeugdleden komen vanaf woensdag 14 maart bij jullie langs om paaseitjes te verkopen voor SVDB. Dit jaar is gekozen voor zakjes gemengde eitjes. Dit om het makkelijker te maken. De paaseitjes kosten 2,50 euro per zakje. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Jacqueline Duijvestijn op 0592-865934 of 06-29550586. Namens het bestuur van SVDB hartelijk bedankt!!!

07-03-2018 22:26   

Verslag Zaalvoetbaltoernooi

24 februari was sportcentrum De Boerhoorn in Rolde het toneel van het SVDB breed georganiseerde zaalvoetbal toernooi. Onder de vakkundige leiding van Gerrit en Gerard voor de arbitrage en tijdwaarneming/score verloop zijn er een aantal spannende wedstrijden gespeeld. Bijna elke wedstrijd stonden er voetballers en niet voetballers, mannen en vrouwen, in de leeftijdscategorie van 10 – 60 in het veld! Uniek en super leuk ook nog eens! Na afloop werd er nog gezellig nageborreld en was er uiteraard een prijsuitreiking met alleen maar winnaars.

07-03-2018 22:26   

NL Doet actie SVDB

Ook SVDB doet, net als het Dorpshuis, OBS de Flint en de IJsvereniging mee met de actie NL Doet. Op 10 maart willen we graag de reclameborden wassen, wat snoeiwerk doen en wat we verder nog tegenkomen zodat het er weer netjes uit ziet. We beginnen met koffie om 9.00 uur bij Popken. Tot dan!

07-02-2018 16:13   

SVDB zaalvoetbaltoernooi

Op zaterdag 24 februari 2018 organiseert SVDB een zaalvoetbaltoernooi in de Boerhoorn in Rolde!
Voor wie: Voor iedereen vanaf voortgezet onderwijs. Je mag een vriend of vriendin meenemen. Ook als je geen lid bent, ben je van harte welkom!!!
Hoe laat: vanaf 19.00 uur
Thema: Gezelligheid

Je hoeft je niet met een team op te geven. Individueel mag ook. Wij maken de teamindeling. Het gaat om een gezellig potje voetbal voor jong en oud.
Geef je op bij de voetbalcommissie:
Wim Popken: 0592-389267 of wimpopken@ziggo.nl
Henk Philips: 06-55765639 of henkphilips@home.nl

24-01-2018 22:39   

Foto`s 15e Broekstreker Veldloop 14 januari 2018

Klik hier voor foto's van de 15e Broekstreker Veldloop.

14-01-2018 17:37   

Uitslagen 15e Broekstreker Veldloop 14 januari 2018

Klik hier voor de uitslagen van 14 januari 2018.

10-01-2018 21:43   

SVDB Nieuwjaarsborrel 2018

Het bestuur van SVDB wil graag alle vrijwilligers uitnodigen voor de Nieuwjaarsborrel op zaterdag 20 januari 2018 bij Café Popken in Ekehaar. Het maakt niet uit of je grote of kleine activiteiten voor onze vereniging doet. We proberen alle vrijwilligers persoonlijk uit te nodigen. Het kan zijn dat u geen uitnodiging ontvangt, maar wel vrijwillige activiteiten doet, beschouwt u dit bericht dan graag als uitnodiging.
Voor verdere informatie graag contact opnemen met Jacqueline Duijvestijn 06-29550586 of 0592-865934.

19-12-2017 22:28   

Uitslag grote clubactie 2017

U kunt heel makkelijk controleren of u een prijs heeft gewonnen via de lotchecker op de site van de Grote Clubactie (www.clubactie.nl). De lotnummers vindt u op uw bankafschrift.

Het bestuur heeft nog een prijsje verbonden aan degene die de meeste loten heeft verkocht.

Naomi, Femke en Lieke Brinkman hebben het meest verkocht. De prijs komt naar jullie toe. Bij deze van harte gefeliciteerd. Top meiden!!!

19-12-2017 22:26   

Uitslag kaartavond SVDB 2017

Afgelopen zaterdag 16 december organiseerde SVDB haar jaarlijkse kaartavond.

Met 17 enthousiaste deelnemers werd er gekaart voor de mooie vleesprijzen van Slagerij Braamskamp.

De uitslag luidt als volgt:

Pieter Gils

5473

Eppie Oosting

5344

Chris Waanders

5284

Alet Fokkema

5225

Bert Lammers

4957

Aaltje Popken

4949

Bert Jagt

4915

Janny Oosting

4838

Bert Boer

4708

Harry Fokkema

4595

Remko Brinkman

4504

Henk Wolf

4208

Herma Dekker

4129

Janny Jagt

4053

Jurriena Prins

4004

Gé Donker

3958

Geke Wolf

3890

05-12-2017 21:10   

15e Broekstreker veldloop

Op zondag 14 januari organiseert SVDB de vijftiende editie van de Broekstreker Veldloop in Ekehaar.

Ook dit jaar maakt de Broekstreker Veldloop onderdeel uit van de Jeugdloop in de gemeente

Aa en Hunze. De jeugdloop is voor alle kinderen van de basisscholen van de groepen 3 tot en met 8.

Meer info zie www.aaenhunzekidsrun.nl. Alle kinderen van de basisschool kunnen gratis meelopen.

Speciaal voor jeugd in de categorie 12-17 jaar organiseren we ook dit jaar met een eigen open cross kampioenschap. In vier verschillende categorieën wordt vanaf 12.20 uur gestreden om mooie prijzen en een wisselbeker.


Programma in het kort:

Vanaf 10.00 Inschrijven in het dorpshuis

11.00 Start jongens/meisjes basisschool groep 1+2 (400 m)

11.10 Start jongens/meisjes basisschool groep 3+4 (800 m)

11.20 Start jongens/meisjes basisschool groep 5+6 (1200 m)

11.35 Start jongens/meisjes basisschool groep 7+8 (1600 m)

12.00 Prijsuitreiking jongens/meisjes basisschool

12.20 Start junioren meisjes voortgezet onderwijs tm14 jr (5210 m)

12.20 Start junioren meisjes voortgezet onderwijs 15 tm 17 jr (5210 m)

12.20 Start junioren jongens voortgezet onderwijs tm 14 jr (5210 m)

12.20 Start junioren jongens voortgezet onderwijs 15 tm 17 jr (5210 m)

13.00 Start Dames 18+, 40+ en 50+ (8200 m)

13.00 Start Heren 18+, 40+, 50+ en 60+ (8200 m)

ca 14.30 Prijsuitreiking junioren/senioren/masters in Dorpshuis


Voorafgaand aan de prijsuitreiking in het Dorpshuis wordt een verloting gehouden.

Tijdens de wedstrijddag kan men 3 loten kopen voor € 2,50. Meer informatie is te vinden op www.svdb.nl.

We hopen veel deelnemers uit de Broekstreek te mogen begroeten en natuurlijk hopen we dat de overige inwoners van de Broekstreek aanmoedigend langs de lijn staan.

05-12-2017 21:14   

Klaverjasavond

Zaterdag 16 december hebben we onze jaarlijkse SVDB klaverjasavond gepland. Er zijn weer lekkere vleesprijzen te verdienen. Dus kom gezellig klaverjassen... We beginnen om 20.00 uur bij café Popken. Tot dan! Voor nadere informatie kunt u contact op nemen met Jacqueline Duijvestijn 0592-865934.

30-11-2017 20:25   

Grote Clubactie

De Grote Clubactie is inmiddels afgelopen.... Graag wil ik namens het bestuur van SVDB alle lotenkopers en -verkopers bedanken!
We hebben nog een prijsje voor degene die de meeste loten heeft verkocht. Als alle loten zijn ingevoerd zal dit bekend gemaakt worden.
De trekking vindt plaats op 13 december 2017.
De uitslag wordt in het mededelingenblad en op de website gepubliceerd.

31-10-2017 20:56   

Grote Clubactie

De Grote Clubactie is bijna afgelopen.... Dit is de laatste week dat u nog loten kunt kopen.

De trekking is op 13 december 2017. De uitslag wordt in het mededelingenblad gepubliceerd.

Heeft u onze lotenverkopers gemist en wilt u toch nog loten kopen dan kunt u contact opnemen met Jacqueline Duijvestijn (0592-865934 / 06-29550586)

31-10-2017 20:58   

Wijnactie SVDB

Wijnactie met wijnproeverij op zaterdag 4 november a.s. om 16.00 uur in het Dorpshuis Dit jaar organiseert SVDB opnieuw de wijnactie om de kas te spekken. Ook dit jaar organiseren wij een wijnproeverij, verzorgd door Allard Hingstman van slijterij Pinotage te Annen. U bent aanstaande zaterdag 4 november van harte welkom om 16.00 uur in het Dorpshuis. Er is nieuwe wijn toegevoegd aan het assortiment, er zijn ook biologische wijnen bij en de prijzen zijn onveranderd gebleven. Alle reden om even langs te komen aanstaande zaterdag! Als u verhinderd bent maar wel een bestellijst wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met:
José Bos, Esweg 11, telefoonnummer 389144 (josebos@home.nl)
Wilma Warmelts, Amen 58, telefoonnummer 389273 (maatschapwarmelts@zonnet.nl)

18-10-2017 20:05   

VERSLAG LEDENVERGADERING VAN S.V.D.B.

Aanwezig: Bert Lammers (voorzitter), Jurriena Prins (penningmeester), Jacqueline Duijvestijn (secretaris), Wim Popken (voetbal), Henk Suichies, Henk Dekker en Bert Jagt (komt later).

Afwezig: Tineke Berger (volleybal en Rolanda Brinkman (BALG)


Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.


Notulen algemene ledenvergadering d.d. 28 september en 26 oktober 2016

De notulen worden tijdens de vergadering uitgereikt, gelezen en vastgesteld met dank aan de notulist.

I

ngekomen stukken en mededelingen

Er zijn ingekomen stukken. De voorzitters van de afdelingen volleybal en BALG zijn verhinderd.


Jaarverslag seizoen 2016 – 2017

Het jaarverslag wordt doorgenomen.


Financieel verslag

Het financiële verslag wordt uitgereikt en toegelicht door de penningmeester.


Verslag kascommissie

Henk Suichies en Piet Kroon zaten in de kascommissie. Piet Kroon was verhinderd. Bert Jagt heeft hem vervangen. Henk merkt op dat alle vragen die hij had, goed uitgelegd zijn. Het is veel werk. Hij verleent bij deze decharge met complimenten voor de penningmeester.


Verkiezing kascommissie
Henk Suichies zit nog een jaar in de kascommissie. Verder wordt Henk Dekker benoemd. Piet Kroon is reserve.


Contributie algemeen

Er is geen contributieverhoging vastgesteld voor de volwassen leden en jeugdleden gymnastiek. Voor wat betreft de jeugdleden voetbal en volleybal zijn we afhankelijk van Rolderboys en VV Rolde. De overbruggingsregeling voor de jeugd volleybal leden is afgelopen, die van de jeugd voetbal leden gaat het tweede jaar in.


Begroting seizoen 2017-2018

Jurriena ligt de begroting van het nieuwe seizoen toe. Het financiële jaarverslag wordt getekend door de kascommissie en het dagelijks bestuur.


Bestuursverkiezing

De functies van Jurriena Prins (penningmeester) en Jacqueline Duijvestijn (secretaris) zijn vacant. Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld. Ze worden tijdens de vergadering voor 4 jaar benoemd. We proberen onze taken zo goed mogelijk uit te voeren naast ons werk en gezinsleven. Alle handjes die willen helpen zijn van harte welkom.


Rondvraag


Sluiting

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 21.30 uur.


28-09-2017 08:47   

ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN S.V.D.B.

AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 28 september en 26 oktober 2016
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag seizoen 2016 – 2017*
 5. Financieel verslag *
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing kascommissie
  • Contributie algemeen
  • Geen contributieverhoging voor de volwassen leden en jeugdleden gymnastiek.
  • V.w.b. de jeugdleden voetbal en volleybal volgen we gemaakte afspraken met Rolderboys en VV Rolde
  • De overbruggingsregeling volleybal is afgelopen. De regeling met betrekking tot de voetbal loopt nog. Voor vragen kunt u contact opnemen met het bestuur (voorzitter@svdb.nl, penningmeester@svdb.nl of secretaris@svdb.nl
 8. Pauze
 9. Begroting seizoen 2017-2018*
 10. Bestuursverkiezing**
  • Penningmeester
  • Secretaris
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

*stukken worden tijdens de vergadering uitgedeeld
** Toelichting agendapunt Bestuursverkiezing
- Jurriena Prins (penningmeester) is aftredend en verkiesbaar
- Jacqueline Duijvestijn (secretaris) is aftredend en verkiesbaar

Graag wil het bestuur bovengenoemde kandidaten aanstellen tijdens de jaarvergadering op 4 oktober a.s.
Als u zich als tegenkandidaat wil aanmelden dan verzoeken we dit uiterlijk een uur voor de vergadering van 4 oktober 2017 bij Bert Lammers kenbaar te maken door een mail te sturen naar voorzitter@svdb.nl.

07-07-2017 08:04   

Update zomerspelen 2017

Door te weinig deelname gaan de zomerspelen a.s. zondag niet door. Degene die zich hebben opgegeven voor de BBQ zijn vanaf 17.00 uur welkom in café Popken. De BBQ begint om 17.30 uur. Namens de jubileumcommissie: Bert Lammers.

12-06-2017 22:31   

Sfeerimpressie van Pinkstervolleybaltoernooi 2017

Wilt u een prachtig overzicht vanuit de lucht van het Pinkstervolleybaltoernooi van dit jaar?
Klik dan hier.

06-06-2017 23:12   

Zomerspelen 2017

Op zondag 9 juli vinden op het sportpark in Ekehaar de Broekstreker Zomerspelen plaats. Na het succes van de Winterspelen wil de jubileumcommissie de inwoners van de Broekstreek trakteren op een sport en spel middag. Klik hier voor het volledige programma.

06-06-2017 23:03   

Uitslag 44e Jans Stoffers PinksterVolleybalToernooi en Verloting

Met prachtig weer hebben we een gezellig en leuk PVT 2017 beleefd! Enthousiaste teams met een stralende zon maakten het tot een gemoedelijke sfeer waar fanatiek werd gevolleybald. Helaas waren er dit jaar maar drie mini teams, maar de mini's hebben vol enthousiasme gespeeld! Families, buren, vrienden, bekenden en volleybalteams maakten ook dit jaar weer tot een succesvol PVT! Dank allen!

Hier kunt u de uitslagen lezen en de uitslag van de verloting.

30-05-2017 22:32   

Laatste week !!!! Lotenverkoop 44e Jans Stoffers PinksterVolleybalToernooi

 • 1e prijs: Terrashaard t.w.v. 300 euro
 • 2e prijs: Luxe BBQ t.w.v. 200 euro
 • 3e prijs: Woonaccessoires t.w.v. 100 euro en vele andere prijzen.

De loten kosten € 1,- per lot en kunnen ook tijdens het toernooi op 5 juni a.s. gekocht worden.
De trekking vindt die dag plaats om 16.00 uur op het sportveld in Ekehaar.
De uitslag zal ook in het mededelingenblad en op de website gepubliceerd worden.

30-05-2017 22:31   

Opzeggen lidmaatschap

Beste leden, We hopen het natuurlijk niet, maar mochten jullie je lidmaatschap willen opzeggen dan ontvangen we dit graag per mail voor 16 juni a.s.
Graag mailen naar secretaris@svdb.nl.

11-05-2017 20:39   

J.S. PinksterVolleybalToernooi 2017 - Verloting

Op 5 juni 2017 (Tweede Pinksterdag) is het 44e Jans Stoffers PinksterVolleybalToernooi. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Binnenkort begint de voorverkoop van de loten van de Pinkstervolleyballoterij. Onze (volleybal)leden zullen tussen 15 mei en 4 juni bij u langs komen met de loten. Er zijn net als andere jaren weer heel veel mooie prijzen te winnen. De loten kosten € 1,- per lot. De trekking vindt plaats op 5 juni a.s. om 16.00 uur op het sportveld in Ekehaar. De uitslag zal ook in het mededelingenblad gepubliceerd worden.

12-04-2017 21:13   

J.S. PinksterVolleybalToernooi 2017

Op 2e pinsterdag (5 juni 2017) wordt voor de 44e keer het J.S. PinksterVolleybalToernooi georganiseerd. Klik hier voor meer informatie.
Via dit formulier kunt u uw team(s) online inschrijven.

10-03-2017 20:33   

SVDB paaseitjesactie

Beste Broekstrekers, tussen 22 maart en 1 april kunt u ze weer verwachten.... de jongste topverkopers van SVDB!
Ze komen bij u langs met paaseitjes. De zakjes kosten € 2,50 per stuk. U steunt ons clubje en u hoeft niet naar de winkel voor paaseitjes.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Jacqueline Duijvestijn op 0592-865934 of 06-29550586.

Namens het bestuur van SVDB alvast heel veel dank en prettige paasdagen gewenst.

02-03-2017 22:29   

Jubileumfeest SVDB, IJsvereniging en VVV

Het jubileumweekend ligt alweer een week achter ons. We kijken terug op een zeer geslaagd weekend. Dit komt ook doordat vele van jullie je gezicht hebben laten zien tijdens het weekend. Wil je nog graag even weer genieten van het weekend? Kijk dan op www.debroekstreek.eu naar de foto's en filmpjes.
Tot nu toe hebben we alleen maar positieve berichten gehoord, waar wij als organisatie erg blij mee zijn. We hopen dan ook dat jullie er ook allemaal zullen zijn tijdens de Zomerspelen van het jubileumjaar. Deze worden gehouden op zondag 9 juli. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Voor jong en oud zal dat ook een mooie dag worden en deze dag wordt afgesloten met een gezamenlijke BBQ. Meer informatie over de zomerspelen zal snel volgen in het mededelingenblaadje of op deze website.

07-02-2017 22:14   

Vrijwilligers gezocht TT Night Ride

Beste Broekstrekers, SVDB heeft een verzoek gekregen om vrijwilligers te leveren voor de TT. Het gaat om vrijwilligers die nodig zijn tijdens de TT Night ride op vrijdag 23 juni 2017 van 19.00 uur tot 20.30 uur. Er zijn 40 vrijwilligers nodig. Als vereniging kunnen we hier een mooi bedrag voor ontvangen. De vrijwilligers moeten een korte eenvoudige cursus voor evenementenbegeleider via internet volgen. We hopen dat u/jullie zich hiervoor wilt/willen aanmelden. Graag een mailtje sturen naar voorzitter@svdb.nl of secretaris@svdb.nl. Bellen kan ook naar Bert Lammers 0592 389387 / 06 12529065 of Jacqueline Duijvestijn 0592 865934 / 06 29550586.

24-01-2017 21:08   

JUBILEUMWEEKEND: IJSVERENIGING-SVDB-VVV 17,18,19 FEBRUARI

Denkt iedereen aan de opgave voor de lezing van ard schenk, met daarna een gezellige avond met live muziek van flex, er zijn nu nog enkele plaatsen beschikbaar (Leden, oud leden zijn gratis, familie, vrienden, kennissen €5,00 p.p). Ook voor zondag het stamppotbuffet kunt u zich nog opgeven (Kosten zijn €10,00 p.p en voor kinderen in de basisschoolleeftijd €5,00 p.p). Opgaves doorgeven aan judith brinkman tel: 0612281077 of via de mail: judithkrabman@hotmail.com

24-01-2017 21:08   

nieuwjaarsborrel voor de vrijwilligers van SVDB

Afgelopen zaterdag 21 januari jl. was de nieuwjaarsborrel voor de vrijwilligers van SVDB gepland. Het was een gezellige bijeenkomst. Het is heel leuk om een keer met alle vrijwilligers te praten en een borrel te drinken. We willen dit graag elk jaar organiseren. Dit jaar waren ook de kinderen welkom. Onze jeugdleden zijn altijd op pad voor SVDB. Er werden ook prijzen uitgereikt voor degene die de meeste loten had verkocht tijdens de Grote Clubactie. Op de 1e plaats Jeroen en Bart Stevens Op de 2e plaats Naomi en Femke Brinkman Op de 3e plaats Linda en Harmen Westebring Helaas waren niet alle vrijwilligers aanwezig bij de borrel. Hopelijk treffen we jullie wel op de volgende nieuwjaarsborrel. In ieder geval alle vrijwilligers heel erg bedankt voor jullie hulp, steun en betrokkenheid. Namens het bestuur van SVDB.

15-01-2017 16:18   

Uitslagen Broekstreker Veldloop 2017

De uitslagen van de Broekstreker Veldloop 15 januari 2017 vind u hier.

04-01-2017 21:19   

Gelukkig Nieuwjaar

SVDB wenst iedereen een gelukkig en sportief 2017 toe.

14-12-2016 22:20   

Broekstreker Veldloop 2017

Noteer het alvast in uw agenda!
Zondag 15 januari 2017 vindt alweer de 14e editie van de Broekstreker Veldloop plaats.
Met een aangepast parcours dagen wij u uit om mee te doen. Voor de mensen die het liever iets rustiger aan doen, u bent van harte welkom om de lopers aan te moedigen. Het Dorpshuis verzorgt een natje en een droogje aan het parcours. Tevens hopen wij even als voorgaande jaren weer een beroep te mogen doen op onze vaste schare vrijwilligers. Wij zullen binnenkort contact met u opnemen.
Tot slot heeft Jan Vreugdenhil, de grondlegger van de Broekstreker Veldloop, besloten na deze editie te stoppen met zijn werkzaamheden binnen de veldloop commissie. Wij zijn dan ook op zoek naar een vervanger. Ben of ken jij een enthousiaste vrijwilliger die in de periode september tot en met januari een paar uurtjes over heeft? Dan zouden we het fijn vinden als je volgend jaar de veldloop commissie komt versterken!
De Veldloop commissie, Jurriena Prins, Jan Vreugdenhil, Annemieke Smit, Peter Boekweg, Sjoerd Stevens.

Zie hier voor meer informatie over de Broekstreker veldloop

21-12-2016 20:52   

Vrijwilligers nieuwjaarsborrel

Op zaterdag 21 januari 2017 nodigt SVDB al haar vrijwilligers uit voor een nieuwjaarsborrel van 17.00-19.00 uur bij café Popken. Namens het bestuur alvast fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toegewenst.

07-12-2016 22:35   

Oliebollenactie SVDB

Op vrijdag 30 december houdt SVDB een oliebollenactie in samenwerking bakkerij Pots. Deze week wordt een bestellijst bijgevoegd bij het mededelingenblad. Deze kunt u inleveren tot 23 december met uw bestelling bij één van de bestuursleden: Rolanda Brinkman, Jurriena Prins, Jacqueline Duivesteijn, Tineke Berger, Wim Popken en Bert Lammers. Er is keuze uit naturel oliebollen en oliebollen met krenten.
U kunt uw bestelling ophalen vanaf 11.30 uur bij de kraam die staat opgesteld bij het dorpshuis in Ekehaar. Samen met het bestuur van het dorpshuis maken we het gezellig rond de kraam. Er zal Glühwein en Warme Chocolademelk geschonken worden en het geheel zal opgevrolijkt worden met muziek.

Namens het bestuur van SVDB
Rolanda Brinkman en Bert Lammers

Klik hier voor de digitale versie van de besteliijst

14-12-2016 22:18   

Sinterkerstvolleybaltoernooi

Woensdag, 21 december is het weer tijd voor de afsluiting van 2016 met het jaarlijkse Sinterkerstvolleybaltoernooitje in de gymzaal van het dorpshuis. Dat betekent dat spelers van dames 1, dames recreanten, heren recreanten en jeugdspelers door elkaar gehusseld worden en daar komen dan geweldige gelegenheidsteams uit voort. Deze avond wordt er gestreden onder de strenge, doch immer rechtvaardige leiding van de scheidsrechters Rolf en Evert. De eerste wedstrijd begint om half 8 en vanaf 7 uur kan er ingespeeld worden. De mensen die niet spelen, kunnen zich bezighouden met het verorberen van kniepertjes, ook dit jaar weer gebakken door Jan Bergsma. Rond kwart voor 10 is het wedstrijdgedeelte afgelopen en daarna kan er nog even gezellig worden nagezeten met een drankje en een bitterballetje. Toeschouwers zijn natuurlijk de hele avond welkom.

04-11-2016 14:03   

Jaarlijkse klaverjasavond SVDB

Om alvast in de agenda te noteren: de jaarlijkse kaartavond van SVDB wordt gehouden op donderdag 8 december om 20.00 uur bij Café Popken.
Nadere informatie volgt nog.

15-11-2016 23:11   

SVDB Wijnactie

Inmiddels zijn alle soorten wijn en port besteld bij Pinotage in Annen. De wijnactie is wederom een succes!
Aanstaande donderdag 17 november tussen 17.15 en 18.15 uur kunt u uw bestelde wijn en port ophalen in het Dorpshuis.

Namens SVDB, José Bos, telefoon 389144 en Wilma Warmelts, telefoon 389273

04-11-2016 14:02   

Verslag extra ledenvergadering SVDB 26 oktober 2016


Op 26 oktober heeft een extra ledenvergadering plaatsgevonden met agendapunt het vaststellen van de contributie voor het seizoen 2016-2017.

Deze is tijdens de vergadering als volgt vastgesteld:

Voetbal 18 jaar en ouder € 131,-

Voetbal Pupillen (D, E, F) 75,- *

Voetbal Junioren (A, B, C) 99,- *

Voetbal 7x7 (35+) 75,-

Volleybal 18 jaar en ouder € 131,-

Volleybal jeugd t/m 11 jaar € 115,- *

Volleybal jeugd 12 t/m 17 jaar € 160,- *

Badminton € 106,-

Loopgroep € 106,-

Gym (dames 18 jaar en ouder) € 106,-

Gym Jeugd 6 t/m 11 jaar 55,-

Gym Jeugd 12 t/m 17 jaar 73,-

Donateurs 20,-

Niet spelend lid 25,-

* Voor de jeugdleden die bij resp. VV Rolde en Rolder Boys spelen is het volgende van toepassing:

“ Indien gedurende het seizoen de contributie van VV Rolde c.q. Rolder Boys wijzigt, zal SVDB

(de ouders van) haar leden daar zo spoedig mogelijk van kennis stellen. Voorts heeft SVDB het recht deze wijziging te verrekenen in de vierde contributie inning van het seizoen.”


Daarnaast heeft Rolder Boys aangegeven dat SVDB met ingang van het seizoen 2016-2017 voor haar jeugdleden de volledige contributie moet betalen. Dit is een forse verhoging. Daarom is besloten een drie-traps verhoging naar het niveau van de contributie van Rolder Boys te hanteren.

De (ouders van) de jeugdleden zullen hier in een aparte mail nader over geïnformeerd worden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester J. Prins, tel. 06-29 03 22 25 /86 89 62 of per mail: penningmeester@svdb.nl


22-09-2016 21:04   

Grote Clubactie


Zoals ieder jaar hebben we dit jaar ook weer onze Grote Clubactie. Vanaf 1 oktober tot en met half november 2016 kunt u onze jeugdleden weer aan de deur verwachten met loten voor de Grote Clubactie. Aan de ene kant kans op een leuke prijs en aan de andere kant steun voor SVDB. De te winnen prijzen zullen binnenkort in het mededelingenblad vermeld worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacqueline Duijvestijn (0592-865934 / 06-29550586)